Przejdź do treści


  Wystawa „Przestrzeń czasu. Widzieć” to przegląd czterech dekad historii Galerii, obejmujących czasem skomplikowane i trudne lata, związane ze zmianami organizacyjnymi, lokalowymi i nazewniczymi. Rocznicowa ekspozycja zamyka wieloletni okres starań Płockiej Galerii Sztuki o własną siedzibę i jest symbolicznym początkiem nowego okresu działalności instytucji - po raz pierwszy we własnej siedzibie, zakupionej i należącej do miasta od października 2020 roku. W historii i działalności Galerii data ta pozostanie niezwykle ważna. Obchody jubileuszowe z wystawą „Przestrzeń czasu. Widzieć” i towarzyszącym jej wydawnictwem pod tym samym tytułem, pod redakcją Alicji Wasilewskiej, są próbą spojrzenia za siebie, objęciem jednym kadrem własnego śladu, własnej tożsamości.

  Dyrektorzy Płockiej Galerii Sztuki

  09 lutego 2021

   Bożena Śliwińska

  pierwsza dyrektor Galerii w latach 1980-2006

  filolog, w 1970 roku ukończyła studia na Wydziale Filologicznym, a w 1991 roku podyplomowe na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1980 roku została dyrektorem utworzonego w Płocku Biura Wystaw Artystycznych. Na emeryturę przeszła 1 kwietnia 2006 roku. Organizatorka wystaw, autorka artykułów do prasy i wydawnictw dotyczących sztuki współczesnej. Wieloletni członek zarządu Płockiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru oraz zarządu Stowarzyszenia Miast Siostrzanych, Towarzystwa Wagnerowskiego, Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Opery Trubadur.

   Jerzy Mazuś

  drugi dyrektor Galerii w latach 2006-2010


  malarz i grafik. Ukończył studia na Wydziale Malarstwa i Grafiki w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom w pracowni profesora Czesława Rzepińskiego w 1968 roku. Pełnił funkcję plastyka miejskiego, a 1 kwietnia 2006 roku został dyrektorem Płockiej Galerii Sztuki, z końcem 2010 roku przeszedł na emeryturę. Jako artysta uprawia grafikę warsztatową, użytkową, malarstwo i projektowanie wnętrz.

  Alicja Wasilewska

  dyrektor Galerii od 2011 r. do chwili obecnej


  historyk sztuki, krytyk, kurator, członek Między-narodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA). Ukończyła historię sztuki na Wydziale Filozoficzno-historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, a następnie studia podyplomowe: Marketing kultury, na Uniwersytecie Warszawskim ISM Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, autorka tekstów o sztuce, prowadzi spotkania z artystami i wykłady z zakresu historii sztuki. Obecnie pełni funkcję dyrektora Płockiej Galerii Sztuki, w której zajmuje się między innymi zarządzaniem instytucją oraz organizacją wydarzeń, a także sprawuje obowiązki kuratora wystaw artystów polskich i zagranicznych.


  Copyright 2012 - Płocka Galeria Sztuki

  Wykonanie: Kamikaze