Przejdź do treści


  Ogrody w galerii

  23 listopada 2016
  25 listopada o godz. 12 w Płockiej Galerii Sztuki zostaną ogłoszone wyniki V Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…”, połączone z wręczeniem nagród i otwarciem wystawy pokonkursowej. Wystawę tworzą malarskie i rysunkowe prace, nagrodzone i wyróżnione, nadesłane przez uczniów średnich szkół plastycznych z Polski, Czech, Litwy, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Uroczystość wręczenia nagród poprzedzi koncert Krzysztofa Kralki i Dariusza Petery – lidera Fusion Generation Project. Organizatorem konkursu jest I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku.

  W konkursie, którego inspiracją jest wiersz Jonasza Kofty „Pamiętajcie o ogrodach”, wzięła  udział uzdolniona plastycznie młodzież z krajów Europy Środkowej. Dla młodych adeptów sztuki, obok nagrody czy wyróżnienia, prezentacja prac w prestiżowej galerii to udany debiut i doskonały początek twórczej drogi.

  Krajowy patronat honorowy nad konkursem objęli: Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Starosta Powiatu Płockiego i Prezydent Miasta Płocka, natomiast  międzynarodowy patronat honorowy mają: Ambasador Republiki Czeskiej, Ambasador Republiki Słowackiej, Ambasador Węgier i Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat medialny – Kultura Dostępna.

  Wystawę można oglądać do 4 grudnia.


  Copyright 2012 - Płocka Galeria Sztuki

  Wykonanie: Kamikaze