Przejdź do treści


  Odkrywanie siebie

  21 kwietnia 2017
  Od lewej: Alicja Wasilewska - dyrektor PGS, Stasys Eidrigevičius, Ignacy Eidrigevičius, dr Krzysztof Cichoń
  Od lewej: Alicja Wasilewska - dyrektor PGS, Stasys Eidrigevičius, Ignacy Eidrigevičius, dr Krzysztof Cichoń

  Copyright 2012 - Płocka Galeria Sztuki

  Wykonanie: Kamikaze