Przejdź do treści


  Archiwum

  II edycja projektu edukacyjnego Gwiazdy w Wiśle

  20 października 2010
  II edycja projektu edukacyjnego "Gwiazdy w Wiśle. Baśnie i legendy o Płocku" Dyrektorzy Szkół,Koleżanki i Koledzy Poloniści, Historycy, Nauczyciele Edukacji Wczesnoszkolnej oraz zainteresowani nauczyciele Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku we współpracy z Płocką Galerią Sztuki serdecznie zaprasza wszystkie placówki edukacyjne do udziału w II edycji projektu pt. Gwiazdy w Wiśle. Baśnie i legendy o Płocku.
  Edycja pierwsza tego projektu miała na celu kształtowanie postaw przywiązania i szacunku dla małej ojczyzny w oparciu o treści książki pod tytułem Gwiazdy w Wiśle. Baśnie i legendy o Płocku wydanej przez Płocką Galerię Sztuki i zaowocowała licznymi inicjatywami szkół i przedszkoli w postaci rozmaitych form działań uczniów: plastycznych, literackich, teatralnych i muzycznych. Nauczyciele przygotowali bardzo interesujące scenariusze lekcji, przedstawień, zajęć pozalekcyjnych, konkursy i zestawy krzyżówek. Wydano je w formie zeszytu metodycznego. Materiały te, galeria zdjęć oraz informacje nt. projektu dostępne są również na stronie internetowej MSCDN Wydział w Płocku http://www.mscdn.edu.pl

  Podstawą wszystkich działań uczniów i nauczycieli realizowanych w ramach projektu, podobnie jak i w roku ubiegłym, będzie wspomniana książka Gwiazdy w Wiśle. Baśnie i legendy o Płocku. Bieżącą II edycję projektu edukacyjnego rozpoczniemy konferencją informacyjną, która odbędzie się 3 listopada 2010 r. w godz. 12:00 – 13:30 w Płockiej Galerii Sztuki, ul. Sienkiewicza 36. Potwierdzenie udziału w konferencji mile widziane.

  Zgłoszenia należy dokonać wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej MSCDN Wydział w Płocku http://www.mscdn.edu.pl do dnia 25 października 2010 r.

  W trakcie realizacji projektu zapraszamy do udziału w warsztatach malarskich (plenerowych), muzycznych, komputerowych i twórczości. Szczegółową ofertę tych warsztatów wraz z harmonogramem przedstawimy na konferencji.

  Udział szkoły w projekcie może mieć formę różnych działań w postaci, np.
  - opracowanych przez nauczycieli:

  • scenariuszy lekcji
  • scenariuszy przedstawień teatralnych
  • słuchowisk radiowych
  • quizów, konkursów
  • krzyżówek
  • gry terenowej

  - przygotowanych i wykonanych przez uczniów:

  • kart do gry
  • gry planszowej
  • dokumentacji fotograficznej
  • komiksu
  • filmu z komórki
  • gazety/czasopisma
  • bloga z nowymi legendami i baśniami o Płocku


  Projekt nie ma charakteru konkursu, jednak najciekawsze propozycje zostaną na zakończenie zaprezentowane i upowszechnione w mediach lub w postaci publikacji metodycznej. Wszystkie placówki i opiekunowie otrzymają dyplomy.


  Zapraszamy

  Zapraszamy na stronę MSCDN >>>

  http://www.mscdn.edu.pl/plock/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3Aii-edycja-projektu-edukacyjnego-qg

  Copyright 2012 - Płocka Galeria Sztuki

  Wykonanie: Kamikaze