Przejdź do treści


  Jedną z form działalności artystycznej Płockiej Galerii Sztuki, prowadzonej od 2011 poza murami PGS, jest Galeria Zewnętrzna oraz stworzona na skwerze na nadwiślańskim wzgórzu Galeria Plenerowa – od lipca nowa przestrzeń prezentacji i upowszechniania sztuki. Przestrzeń w całości jest dedykowana kulturze, przeznaczona do realizacji wystaw i projektów, spotkań z artystami oraz wydarzeń artystycznych, organizowanych przez lokalne środowiska twórcze, organizacje pozarządowe, animatorów kultury i młodych twórców. Jako pierwsza swoją instalację w plenerze wykonała francuska artystka Eugenie Jan. , Galeria Plenerowa to także miejsce spotkań i odpoczynku dla każdego, bez względu na wiek.

  Galeria Zewnętrzna jest projektem nonprofit, powstałym w ramach długofalowego przedsięwzięcia wyjścia ze sztuką w przestrzeń miejską. To również ważny krok na drodze do zmiany postrzegania sztuki przez płocczan i ciekawa oferta kulturalna.

  Skwer bardzo kulturalny

  13 lipca 2012
  Galeria Plenerowa, która zagościła na skwerze sztuki (miejsce po dawnym „Słoneczku”), to jedna z form aktywności artystycznej Płockiej Galerii Sztuki, prowadzona poza murami PGS, rozpoczęta wystawami fotograficznymi w ubiegłym roku.

  Nowo powstały skwer ma być dla mieszkańców nie tylko miejscem spotkań i odpoczynku, ale także przestrzenią do prezentowania sztuki w różnorodny sposób. Otoczenie ma w naturalny sposób zachęcać do aktywnego uczestnictwa w planowanych projektach artystycznych. Poza tym PGS liczy na to, że powstanie miejsce, w którym każdy będzie mógł zapoznać się z nowymi wydawnictwami i ofertą kulturalną płockich instytucji kultury.

  W przestrzeni skweru zagości zarówno sztuka młodych twórców, działających w pojedynkę artystów, fundacji, stowarzyszeń. Galeria Plenerowa będzie też otwarta na propozycje i działania osób z inicjatywą i wyobraźnią, zainteresowanych kulturą, z którymi PGS będzie chciała nawiązać współpracę.

  Skwer sztuki jest dostępny dla każdego, gdyż tam nie obowiązują żadne ograniczenia wiekowe. Do Galerii Plenerowej można zajrzeć o każdej porze dnia i nocy, bo nie ma określonych godzin otwarcia. – Liczę na to, że będzie to miejsce sprzyjające nieskrępowanym dysputom, nawet na przyniesionym przez siebie krześle. Miejscem nawiązywania kontaktów i integracji, ale także promocji i kolportowania informacji o ciekawych inicjatywach kulturalnych w mieście – informuje Alicja Wasilewska. - Zależy nam, aby jej stałym elementem była także edukacja dzieci i młodzieży oraz prowadzenie warsztatów artystycznych i edukacyjnych w obrębie prezentowanych w Galerii Plenerowej obiektów. Zdajemy sobie sprawę, że będzie to w pewnym sensie przestrzeń eksperymentalna i może stać się obszarem śmiałych poszukiwań i niezaplanowanych inwencji twórczych, jednak ważniejsze od tego jest dla nas rozbudzanie w mieszkańcach potrzeby uczestnictwa w kulturze i budowanie wzajemnego zaufania społecznego. Liczymy na to, że skwer stanie się małą miejską agorą sztuki.

  Aktualnie są prowadzone rozmowy i konsultacje z osobami i organizacjami mającymi doświadczenie i wiedzę w zakresie niestandardowych działań artystycznych w przestrzeni miejskiej. Mamy nadzieję, że o efekcie rozmów i ustaleniach poinformujemy już wkrótce.

  Skwer sztuki z Galerią Plenerową jest kolejnym realizowanym pomysłem PGS w ramach długofalowego przedsięwzięcia wyjścia ze sztuką w przestrzeń miejską.


  Copyright 2012 - Płocka Galeria Sztuki

  Wykonanie: Kamikaze