Przejdź do treści


    Kolekcja

    Od początku lat 80. XX wieku Płocka Galeria Sztuki gromadzi zbiory i dokumentuje najciekawsze zjawiska obecne w polskiej sztuce. W kolekcji znajdują się prace twórców znaczących dla kolejnych dekad, ukazujące różnorodne przejawy współczesnej twórczości artystycznej. Zbiory własne PGS odzwierciedlają wszelkie tradycyjne dyscypliny: malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę, a także dzieła z obszaru fotografii i grafiki komputerowej. Przez kolejne lata kolekcja powiększała się o dodatkowe dzieła, aż po prace młodych współczesnych twórców, które w połączeniu z dotychczasowymi dziełami tworzą wyjątkową, przekrojową, z wielowątkową narracją artystyczną kolekcję.

    Kolekcja liczy około 500 prac 85 artystów, z czego 185 to grafika, natomiast 243 - malarstwo. Pozostałą część stanowią rysunki, rzeźby i tkaniny. W płockich zbiorach znajdują się dzieła min.: Edwarda Dwurnika, Janusza Eysymonta, Antoniego Fałata, Władysława Jackiewicza, Benona Liberskiego, Janusza Przybylskiego, Leszka Rózgi, Andrzeja Sadowskiego, Wiesława Szamborskiego, Jana Tarasina, Mieczysława Wejmana.


    Copyright 2012 - Płocka Galeria Sztuki

    Wykonanie: Kamikaze