Płocka Galeria Sztuki

Płocka Galeria SztukiRegulamin zwiedzania Płockiej Galerii Sztuki

Regulamin zwiedzania Płockiej Galerii Sztuki


I. Postanowienia ogólne

Płocka Galeria Sztuki jest czynna dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach 10-18.

Warunkiem wejścia na wystawę jest zakupienie biletu. Wymóg ten nie obowiązuje w niedziele.

Szczegółowe informacje dotyczące dni otwarcia oraz wysokości opłat za bilety są dostępne na stronie internetowej: www.plockagaleria.pl

Odwiedzający Galerię są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Zwiedzania Płockiej Galerii Sztuki.

II. Postanowienia szczególne, związane z epidemią COVID-19

 1. Po wejściu do PGS należy zdezynfekować dłonie udostępnionym środkiem.
 2. Zwiedzający wystawy oraz biorący udział w wydarzeniach zobowiązani są do:
  • zasłaniania ust i nosa – obowiązek ten nie dotyczy dzieci w wieku do lat 4 i innych osób zwolnionych z tego obowiązku na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub posiadające zaświadczenie lekarskie,
  • zachowania dystansu – minimum 1,5 m od innych osób.
 3. W trakcie zakupu biletu przy kasie, oddzielonej przegrodą od zwiedzających, może przebywać jedna osoba.
 4. Zwiedzający ekspozycję powinni zachować odstęp co najmniej 1,5 metra oraz unikać gromadzenia się; zasady te nie dotyczą odstępów pomiędzy opiekunami a dziećmi w wieku do lat 12 lub osobami niepełnosprawnymi.
 5. Obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób mogących przebywać jednocześnie na salach wystawowych. Szczegółowe informacje rozmieszczono przy wejściach na sale lub są przekazywane przez osoby dozorujące wystawy.
 6. Zwiedzający oczekują na wejście do przestrzeni Galerii na zewnątrz budynku.
 7. Zostały wyznaczone trasy zwiedzania, z zapewnieniem bezpiecznej odległości od prezentowanych obiektów.
 8. Zostały rozmieszczone tabliczki informacyjno-ostrzegawcze dla zwiedzających, na zewnątrz i wewnątrz budynku PGS.
 9. Korzystanie z windy osobowej możliwe jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (rodzice z wózkiem, osoby niepełnosprawne, osoby starsze).
 10. Nie ma możliwości korzystania z urządzeń aktywowanych dotykiem (ekrany dotykowe).
 11. Szatnia Galerii jest samoobsługowa, z udostępnieniem środków dezynfekujących.
 12. Opiekunowie wystaw zobowiązani są do noszenia rękawiczek ochronnych oraz przyłbic lub maseczek.
 13. Na terenie Galerii zostały rozmieszczone zamykane i oznakowane pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej.
 14. Pracownicy z Obsługi przeprowadzają regularną dezynfekcję klamek, poręczy i innych elementów często dotykanych, a pomieszczenia w Galerii są wietrzone.

III. Zasady prowadzenia warsztatów plastycznych i działań edukacyjnych w PGS w czasie pandemii COVID-19

 1. W warsztatach może uczestniczyć maksymalnie 8 osób (+2 osoby z obsługi).
 2. O uczestnictwie decyduje kolejność wcześniejszego zapisu telefonicznego.
 3. Dziecko biorące udział w warsztatach musi być zdrowe, nie może mieć objawów
  przeziębienia. Opiekun zobowiązany jest do wypełnienia Karty Uczestnika, w której podpisuje oświadczenie zdrowia i zostawia dane kontaktowe.
 4. Przed wejściem do Galerii obowiązuje dezynfekcja rąk, dostępna również w trakcie warsztatów.
 5. Na terenie Galerii obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
 6. Stanowiska warsztatowe zostaną przygotowane w bezpiecznych odległościach, ustanowionych odpowiednimi przepisami.
 7. Jeżeli warsztaty będą odbywać się w ogrodzie Galerii, dziecko powinno założyć maseczkę, jeśli chce skorzystać z bezpośredniej pomocy edukatora.
 8. Każdy uczestnik warsztatów będzie miał zapewniony osobny zestaw materiałów plastycznych.
 9. Czas trwania warsztatów – ok. 1,5 godziny.
 10. Stanowiska pracy po odbytych warsztatach są każdorazowo zdezynfekowane.

IV. Pozostałe postanowienia

 1. Udostępnianie zwiedzającym wystawy jest formą równoległą do działań on-line w mediach społecznościowych (Fabecook, Instagram) oraz na stronie internetowej www.plockagaleria.pl.
 2. Została wprowadzona czasowa rezygnacja z realnej działalności edukacyjnej, zwiedzania wystawy z przewodnikiem, organizacji wydarzeń dla większych grup ludzi (wernisaży, finisaży, przeglądów filmowych, wykładów). Od powyższego postanowienia mogą być wprowadzane wyjątki, na zasadach uprzednio uzgodnionych z Dyrektorem PGS.
 3. Zwiedzający, którzy nie zastosują się do instrukcji pracowników Obsługi Galerii, w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, zostaną poproszeni o opuszczenie Galerii, bez możliwości zwrotu należności za bilet. Galeria ma prawo w uzasadnionych przypadkach zawiadomić o zaistniałym naruszeniu odpowiednie służby porządkowe lub sanitarno-epidemiologiczne.
 4. Bieżące informacje na temat obostrzeń sanitarnych można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia otwiera się w nowej karcie

Zobacz nasze wystawy

Galeria zdjęć

POBLASK13 POBLASK14 POBLASK5 POBLASK6 POBLASK-1 POBLASK-4

Zobacz więcej zdjęć

Obserwuj nas na bieżąco

Zapisz się do newslettera

© 2022 Płocka Galeria Sztuki. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Hedea.pl