Płocka Galeria Sztuki

Ona. Zmienna forma

17 marca 2023 r. o godzinie 18.00 Płocka Galeria Sztuki zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa i batiku Anny Krzemińskiej „Ona. Zmienna forma”, której głównym motywem jest proces przemian kobiecej duszy. Dla artystki inspiracją do twórczych działań była jungowska koncepcja dotycząca alchemicznej przemiany materii – jako symbolicznej transformacji ducha w postać doskonałą. Wystawę można będzie oglądać do 8 kwietnia 2023 roku.

Anna Krzemińska, mierząc się z autoportretem w różnych konwencjach i formach, próbuje odpowiedzieć na pytanie zakorzenione w kobiecej duszy: kim jestem, kim chcę być?  Przeprowadza swoistą wiwisekcję na sobie samej, dokonuje podsumowania i rozliczenia się z dotychczasowymi formami i całym ich „dobrodziejstwem inwentarza” –  ze swoimi ideałami kobiecości, funkcjonującymi w zbiorowej podświadomości jako archetypy pośredniczki, amazonki, hetery i matki. Ukazuje uniwersalny proces stawania się całością, samorealizacji, bazując na własnym doświadczeniu i zderzając siebie z kobietami-idolkami, m.in. z Matką Boską, biblijną Ewą i hebrajską Lilith, z żeńskimi bóstwami mitologii Indii i Europy. Pojawiają się też nawiązania do historycznych postaci z krwi i kości, takich jak malarka Frida Kahlo i angielska królowa Elżbieta I. Czerpie z dorobku kultury Wschodu i Zachodu. Rzeczywistość miesza się ze snem.

W warstwie formalnej przekształceniu ulegają również środki wyrazu. Na wystawie zaprezentowane zostaną doświadczenia malarskie, m.in. zarówno w batiku, jak i malarstwie sztalugowym. Anna Krzemińska poszukuje formy wyrazu za pomocą abstrakcyjnego znaku, jak i pełnej figuracji. Forma jest otwarta, podlega przemianom.

Anna Krzemińska urodziła się w Płocku w 1989 roku. Pracuje na Wydziale Architektury Wnętrz w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na stanowisku asystenta w II Pracowni Rysunku i Malarstwa, prowadzonej przez dr. hab. Jarosława Radla. Koordynatorka współpracy zagranicznej i programu Erasmus +. W 2013 roku uzyskała dyplom magistra sztuki na Wydziale Architektury Wnętrz w Pracowni Malarstwa, Pracowni Projektowania Wystaw, jak również w Pracowni Tkaniny Artystycznej na Wydziale Malarstwa. W 2017 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie kształcenia plastycznego w Studium Pedagogicznym przy Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną ASP w Warszawie. W 2019 roku obroniła doktorat na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP. W tym samym roku uczestniczyła w trzymiesięcznej rezydencji artystycznej w Karnataka Chitrakala Parishath College of Fine Arts in Bangalore w Indiach, gdzie we współpracy z prof. Tejendrą Singh Baonim realizowała swój program dydaktyczny i badawczy „Przestrzeń-Sacrum-Sztuka” pod patronatem Polskiego Instytutu w New Delhi. Wcześniej, w 2010 roku brała udział w zajęciach „Cours de Civilisation Française de la Sorbonne” na paryskiej Sorbonie. Od 2020 r. pracuje w Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku. Jest autorką wykładów i warsztatów online z cyklu „Światło, przestrzeń, przekaz”, zrealizowanego we współpracy z Płocką Galerią Sztuki. Uczestniczyła w ponad 50 wystawach krajowych i zagranicznych: w Tajlandii, Indonezji, Malezji, Indiach i Chinach.

7 березня 2023 року о 18:00 Галерея мистецтв Плоцька запрошує на відкриття виставки живопису та батику Анни Кшемінської «Вона. Мінлива форма», основним мотивом якої є процес перетворення жіночої душі. Натхненням для творчості митця стала юнгіанська концепція алхімічного метаболізму – як символічного перетворення духу в досконалу форму. Виставка триватиме до 8 квітня 2023 року.

Анна Кшемінська, стикаючись із автопортретом у різноманітних умовностях і формах, намагається відповісти на запитання, вкорінене в жіночій душі: хто я, ким я хочу бути? Вона проводить над собою своєрідну вівісекцію, підбиває підсумки і зводить рахунки з існуючими формами і всією їхньою «вигодою інвентарю» – зі своїми ідеалами жіночності, що функціонують у колективній підсвідомості як архетипи посередниці, амазонки, гетери та матері. . Він показує універсальний процес становлення цілісності, самореалізації, заснованої на власному досвіді та зіткненні з жіночими ідолами, напр. з Богородицею, біблійною Євою та єврейською Ліліт, з жіночими божествами індійської та європейської міфології. Є також згадки про історичних діячів із плоті та крові, таких як художниця Фріда Кало та англійська королева Єлизавета I. Він спирається на досягнення культури Сходу та Заходу. Реальність змішується з мрією.

У формальному шарі трансформуються й засоби вираження. На виставці буде представлено досвід живопису, напр. як у батику, так і в станковому живописі. Анна Кшемінська шукає форму вираження, використовуючи абстрактний знак, а також повну фігурацію. Форма відкрита і може бути змінена.

Анна Кшемінська народилася в Плоцьку в 1989 році. Він працює на факультеті дизайну інтер’єру в Академії образотворчого мистецтва у Варшаві як асистент у 2-й студії рисунку та живопису, якою керує д-р. хаб. Ярослав Радл. Координатор зовнішньої співпраці та програми Erasmus+. У 2013 році здобула ступінь магістра мистецтва на факультеті «Дизайн інтер’єру» у студії живопису, студії дизайну виставок, а також у студії художнього текстилю на факультеті живопису. У 2017 році закінчила аспірантуру в галузі мистецької освіти в Педагогічному коледжі на факультеті менеджменту візуальної культури Академії образотворчого мистецтва у Варшаві. У 2019 році захистила докторат на факультеті живопису Академії образотворчого мистецтва у Варшаві. Того ж року вона взяла участь у тримісячній мистецькій резиденції в Karnataka Chitrakala Parishath College of Fine Arts у Бангалорі в Індії, де у співпраці з проф. Теджендра Сінгх Баонім здійснила свою дидактичну та дослідницьку програму «Простір-Кріж-Мистецтво» під патронатом Польського Інституту в Нью-Делі. Раніше, у 2010 році, вона брала участь у заняттях „Cours de Civilization Française de la Sorbonne” у Сорбонні в Парижі. З 2020 року працює у Вищій школі образотворчого мистецтва у Влоцлавеку. Вона є автором лекцій та онлайн-майстерень із циклу «Світло, простір, повідомлення», які проводяться у співпраці з Галереєю мистецтв Плоцька. Учасниця понад 50 вітчизняних та закордонних виставок: у Таїланді, Індонезії, Малайзії, Індії та Китаї.

Zobacz nasze wystawy

Galeria zdjęć

17 18 9 13 15 7

Zobacz więcej zdjęć

Obserwuj nas na bieżąco

Zapisz się do newslettera

© 2024 Płocka Galeria Sztuki. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Hedea.pl