Płocka Galeria Sztuki

Edukacja

W Galerii w ramach programu imprez towarzyszących wystawom odbywa się wiele działań o charakterze edukacyjnym: warsztatów, dyskusji, spotkań, wykładów i projekcji filmowych. Inicjatywy te, często o różnorodnej formule, mają charakter cykliczny i dostosowane są do potrzeb, wieku i zainteresowań publiczności. Mają na celu rozwijać wyobraźnię, kreatywność, uwrażliwiać uczestników spotkań na otaczający nas świat, przybliżać wiedzę z zakresu sztuki i kultury współczesnej.

Edukacja w PGS to:

warsztaty dla dzieci i rodziców – prowadzone w formie zabawy, poprzedzone krótkimi prezentacjami o sztuce i połączone z zajęciami plastycznymi.

warsztaty dla młodzieży – spotkania poprzedzone prezentacją na temat sztuki, niejednokrotnie nawiązujące do bieżącej wystawy, wybranego zagadnienia, dziedziny czy kierunku w sztuce. Każdorazowo staramy się, aby miały atrakcyjną formę przekazu i wyjątkowy charakter.

wykłady i spotkania – dla wszystkich zainteresowanych sztuką, prowadzone przez artystów, historyków i krytyków sztuki, a także profesorów uczelni artystycznych. Podczas których, omawiane są min.: bieżące wystawy lub wybrane kierunki i style w sztuce.

zwiedzanie wystaw z przewodnikiem – oparte jest o twórczą dyskusję, a uczestnicy spotkania zachęcani są do dzielenia się własnymi przemyśleniami, wzajemnej wymiany poglądów, zadawania pytań i szukania odpowiedzi.

Dodatkowymi formami działalności edukacyjnej są:

konkursy;

publikacje towarzyszące wystawom dla dzieci i dorosłych;

specjalne projekty edukacyjne na ferie i wakacje.

Płocka Galeria Sztuki zaprasza do skorzystania z autorskiej oferty edukacyjnej wszystkie jednostki oświatowe, grupy zorganizowane jak i osoby indywidualne. Zajęcia prowadzone na ekspozycji skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodzieży szkolnej. Oprócz stałej oferty warsztatowej, w PGS organizowane są zajęcia nawiązujące do aktualnych wystaw, które w sposób przystępny mają wytłumaczyć i pokazać uczestnikom, jak powstaje sztuka.

W ramach zajęć edukacyjnych odbywają się wykłady, spotkania, projekcje filmowe z wykładem oraz warsztaty plastyczne, z takich dziedzin jak: malarstwo, rysunek, fotografia, czy też rzeźba. Dzieci i młodzież uczą się, w jaki sposób przygotować warsztat pracy i na co zwrócić uwagę podczas samego tworzenia, skąd czerpać inspirację. Poznają nazwiska artystów oraz kierunki w sztuce, które wywarły wpływ na jej rozwój na przestrzeni wieków.

Ważnym elementem działalności edukacyjnej są warsztaty rodzinne, na które zapraszani są najmłodsi adepci sztuki wraz z rodzicami oraz dziadkami. Zajęcia często prowadzą wybitni artyści jak np. Piotr Naliwajko, Józef Wilkoń, Stanisław Baj czy Piotr Dąbrowski.

Grupy zorganizowane prosimy o umawianie spotkań co najmniej na tydzień przed planowanym terminem spotkania pod numerem telefonu 24 364 60 40.

Gra w kolory (wiek 4 – 9 lat)

Podczas zajęć dzieci poznają podstawowe pojęcia dotyczące kolorów oraz uczą się jak stworzyć konkretną barwę. Lekcje prowadzone w formie zabawy uczą dzieci rozpoznawania kolorów – podczas zwiedzania galerii uczestnicy bawią się w odnajdowanie wybranych kolorów.

W pracowni malarza (wiek 4 – 9 lat)

Opowieść o tworzeniu obrazu i warsztacie artysty. Dzieci dowiedzą się, kim jest artysta, jak powstają obrazy, jakimi przyborami posługuje się malarz, poznają podstawowe techniki malarskie, zasady mieszania barw oraz będą mogły wykonać własne dzieło sztuki.

W galerii sztuki i muzeum (wiek 4 – 9 lat)

Co to jest galeria sztuki, czym różni się od muzeum, jakie są formy wypowiedzi plastycznej, jak powstają wystawy, jak można kreatywnie spędzić czas obcując ze sztuką.

Zwiedzamy zabytki (wiek 4 – 9 lat)

Dzieci w oparciu o materiał ilustracyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych poznają zabytki wybranych miast i miejscowości, związane z nimi mity i legendy.

Gra z obrazem (wiek 4 – 9 lat)

Opowieść o wybranych dziełach sztuki, kompozycji, fakturze, tematach pojawiających się w malarstwie. W trakcie zajęć dzieci stworzą własne obrazy o wybranej tematyce i będą o nich opowiadać.

W baśniowym świecie (wiek 4 – 9 lat)

Sztuka ilustrowania książek. Dzieci posługując się różnymi technikami plastycznymi stworzą ilustracje do czytanych bajek bądź wykreują swojego bohatera baśniowego.

Collage – kolaż (wiek 4 – 9 lat)

Dzieci poznają na czym polega technika kolażu, skąd wzięła się jej nazwa, jakie są najbardziej znane dzieła wykonane tą techniką, stworzą również z różnych materiałów własny kolaż.

Świąteczne Tradycje (wiek 4 – 9 lat)

W zależności od sezonu dzieci poznają tradycje świąt m.in. Bożego Narodzenia, Wielkanocy, tworzą stroiki oraz inne prace plastyczne związane z tematyką danego święta.

Przewodnik po sztuce dla najmłodszych (wiek: 4 – 12 lat)

Zajęcia z historii sztuki dla najmłodszych. Od kiedy człowiek tworzy sztukę? I po co jest mu właściwie potrzebna? Czym właściwie jest sztuka i co do niej zaliczamy? Na te pytania dzieci i młodzież mogą uzyskać informacje podczas zajęć z historii sztuki specjalnie dostosowanych do najmłodszych.

Gra w pojęcia (wiek 6 – 12 lat)

Zajęcia w sposób przystępny dla najmłodszego odbiorcy tłumaczą podstawowe zagadnienia wykorzystywane w sztuce i kulturze, takie jak np. malarstwo, grafika, rzeźba, nowe media. Zajęcia teoretyczne połączone są z działaniami plastycznymi. W zależności od prezentowanej w PGS wystawy uczestnicy przygotowują grafikę, obraz, czy też rzeźbę.

Płoccy artyści plastycy (wiek: 6 – 18 lat)

Zajęcia mają na celu przybliżenie sylwetek artystów, którzy związani byli z Płockiem, a stali się ważnymi postaciami dla kultury polskiej. Dzieci i młodzież zapoznają się z twórczością Wacława Polakowskiego, Stefana Themersona, Aleksego Kiriuszyna, Michała du Laurans, Jana Betleya czy braci Tuszyńskich.

Mowa Obrazów (wiek: 6 – 18 lat)

Tematyka przedstawień malarskich jest bardzo różnorodna. Na tych zajęciach dzieci poznają najbardziej znane rodzaje malarstwa jak martwa natura, pejzaż czy portret, dowiedzą się, czym różni się malarstwo przedstawiające od abstrakcji oraz będą mogli wykonać własną pracę zainspirowaną różnorodną tematyką obrazów.

Wyraź siebie – ekspresja (wiek: 6 – 18 lat)

Zapoznanie się z środkami malarskimi, użycie ich jako sposobu wyrażania swoich odczuć w wykonanych pracach. Dzieci poznają również pojęcie ekspresjonizmu w sztuce.

Kostiumologia – moda na przestrzeni wieków (wiek 6 – 18 lat)

Dzięki prezentacji multimedialnej dzieci poznają obrazy z różnych epok wybrane pod kątem „żurnala mody”. Na koniec zaprojektują własny strój inspirowany obejrzanym materiałem.

W pracowni artysty (wiek 6 – 18 lat)

Uczestnicy zajęć poznają techniki artystyczne malarskie i rzeźbiarskie oraz najważniejsze terminy plastyczne.

Deformacja i dynamizm psa na smyczy (wiek: 6 – 18 lat)

O nowoczesności w sztuce. Uczestnicy warsztatów poznają pojęcie kubizmu i futuryzmu, znaczenie tych kierunków w sztuce oraz sami stworzą kubistyczne lub futurystyczne dzieło.

Kwadrat w spadku (wiek 6 – 18 lat)

O abstrakcji geometrycznej i roli kwadratu w poszukiwaniach artystów. Uczestnicy warsztatów stworzą własne kompozycje z różnych figur geometrycznych.

Reklama jako sztuka współczesna (wiek 13 – 18 lat)

Czy reklama jest sztuką? Jeśli nie każda, to czy jakaś jej forma może być? Podczas zajęć z młodzieżą wspólnie się zastanowimy, jak to właściwie jest z tą dziedziną… no właśnie, sztuki? Zwieńczeniem zajęć teoretycznych będzie stworzenie przez młodzież nowoczesnej reklamy.

Kierunki w sztuce współczesnej (wiek 13-18 lat)

Celem zajęć jest prezentacja poszukiwań, jakich dokonywali artyści w XX wieku. Uczestnicy dowiedzą się, jak nauka łączy się ze sztuką, czy byli artyści, którzy chcieli unicestwić dotychczasowe zdobycze kultury i co nimi powodowało. Czy obecnie artyści bardziej szokują niż kiedyś? Zajęcia połączone z warsztatami plastycznymi, podczas których uczestnicy będą mogli przygotować dzieła sztuki nawiązujące do nurtów plastycznych XX wieku.

Kanony (wiek 13 – 18 lat)

Czy kanony piękna się zmieniają? Jeśli tak, to w jaki sposób i dlaczego? Czy brzydota występuje w sztuce? Czy wszystko, co tworzy człowiek powinno być piękne? Jak na przestrzeni wieków zmieniało się przedstawianie postaci człowieka w sztuce? Czy obecne kanony piękna są lepsze od tych sprzed 100 lat i czy w przyszłości ulegną zmianie? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć wspólnie z młodzieżą biorącą udział w zajęciach. Po wprowadzeniu historycznym uczestnicy będą mieli zadanie zaprojektować człowieka z obrazu z XXV w.

Reklama jako sztuka współczesna (wiek 13 – 18 lat)

Czy reklama jest sztuką? Jeśli nie każda, to czy jakaś jej forma może być? Podczas zajęć z młodzieżą wspólnie się zastanowimy, jak to właściwie jest z tą dziedziną… no właśnie sztuki? Zwieńczeniem zajęć teoretycznych będzie stworzenie przez młodzież nowoczesnej reklamy.

 Kierunki w sztuce współczesnej (wiek 13-18 lat)

Celem zajęć jest prezentacja poszukiwań, jakich dokonywali artyści w XX wieku. Uczestnicy dowiedzą się jak nauka łączy się ze sztuką, czy byli artyści, którzy chcieli unicestwić dotychczasowe zdobycze kultury i co nimi powodowało. Czy obecnie artyści bardziej szokują niż kiedyś? Zajęcia połączone z warsztatami plastycznymi, podczas których uczestnicy będą mogli przygotować dzieła sztuki nawiązujące do nurtów plastycznych XX wieku.

Kanony (wiek 13 – 18 lat)

Czy kanony piękna się zmieniają? Jeśli tak, to w jaki sposób i dlaczego? Czy brzydota występuje w sztuce? Czy wszystko, co tworzy człowiek powinno być piękne? Jak na przestrzeni wieków zmieniało się przedstawianie postaci człowieka w sztuce? Czy obecne kanony piękna są lepsze od tych sprzed 100 lat i czy w przyszłości ulegną zmianie? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć wspólnie z młodzieżą biorącą udział w zajęciach. Po wprowadzeniu historycznym uczestnicy będą mieli zadanie zaprojektować człowieka z obrazu z XXV w.

Street – art (wiek 13 – 18 lat)

Jaki jest język młodego pokolenia? Gdzie jest miejsce do wyrażenia swoich myśli, buntu czy też idei? Celem wykładu jest pokazanie, że sztuka tworzona jest w wielu miejscach, nie tylko w atelier artysty. Uczestnicy dowiadują się, czym jest street – art i co określa granicę między artyzmem a wandalizmem.

Miejsce komiksu – bliżej bazaru czy galerii sztuki? (wiek 16 – 18 lat)

Wykład oparty o historię komiksu, jego przemianę, zarówno formalną, jak i tę zachodzącą w odbiorze społecznym. Wraz z uczestnikami poznamy początki tego medium, przyjrzymy, jak się zmieniało na przestrzeni lat i zastanowimy, czy tej dziedzinie kultury bliżej do sztuki czy raczej bazaru, na którym można sprzedać wszystko.

Sztuka warta miliony – historia 11 najdroższych dzieł malarskich. (wiek 13 – 18 lat)

Wykład poświęcony sztuce współczesnej. Punktem wyjścia do wyjaśnienia trendów obecnych w malarstwie XX i XXI wieku jest cena, jaką ludzie są w stanie zapłacić za dzieło sztuki. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie: dlaczego niektóre obrazy kosztują miliony dolarów, a inne, wydawałoby się „lepiej namalowane”, nigdy nie zostaną sprzedane?

„Sklep spożywczy” Richarda Estesa – czy można namalować zdjęcie? (wiek 13 – 18 lat)

Wykład poświęcony hiperrealizmowi, czyli mniej znanemu nurtowi obecnemu w malarstwie, którego celem jest oddanie rzeczywistości z jak największą precyzją.

„POP-ART! – zmiana gustów w Galeriach Sztuki” (wiek 13 – 18 lat)

Dlaczego w XX wieku w Galeriach Sztuki Współczesnej pojawiły się obrazy żywcem wyjęte z komiksów, czy też przedstawiające puszkę zupy? Kto był za to odpowiedzialny? I dlaczego po dziś dzień ludzie na całym świcie zafascynowani są pop artem? Wykład poświęcony sztuce takich artystów, jak: Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg czy Andy Warhol.

„Przekraczanie granic wyobraźni” Antonio Gaudiego (wiek 10 – 18 lat)

Istnieją dziedziny sztuki, których nie można zaprezentować w galeriach lub muzeach. Do jednych z nich należy architektura. Wykład poświęcony jest człowiekowi, którego dzieła fascynują po dziś dzień.

 „Salvador Dali obrazy wykradzione ze snów” (wiek 13 – 18 lat)

Czy posiadanie charakterystycznych wąsów może mieć wpływ na modę i sztukę? Spotkanie dotyczące życia i twórczości jednego z najbardziej charakterystycznych artystów XX wieku, wybitnego przedstawiciela surrealizmu – Salvadora Dali.

„Rzeźba w XX wieku jak ją oglądać?”(wiek 13 – 18 lat)

Celem wykładu jest ukazanie, w jaki sposób na przestrzeni wieków zmieniało się pojęcie rzeźby, ze szczególnym uwzględnieniem przemian, które zaszły w tej dziedzinie w XX wieku. Podczas spotkania postaramy się odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: „Jak oglądać rzeźbę?”.

Zobacz nasze wystawy

Galeria zdjęć

f h t k p o

Zobacz więcej zdjęć

Obserwuj nas na bieżąco

Zapisz się do newslettera

© 2023 Płocka Galeria Sztuki. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Hedea.pl