Płocka Galeria Sztuki

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ  PŁOCKĄ GALERIĘ SZTUKI W PŁOCKU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej Rozporządzeniem lub RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Płocka Galeria Sztuki z siedzibą: 09-400 Płock,   ul. Sienkiewicza 36,  tel. 24 364 60 40,  www.plockagaleria.pl, e-mail: biuro@plockagaleria.pl
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@plockagaleria.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres placówki z dopiskiem „IOD”.
 3. Państwa dane przetwarzane są zgodnie z prawem w celu realizacji zadań ustawowych placówki wynikających z przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Podstawą prawną legalności przetwarzania danych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą);
  • art. 6 ust. 1 lit. a) z uwzględnieniem art. 9 ust. 1 i 2 RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą);
  • art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi).
 1. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych, m.in. informacja o nowych wydarzeniach, wernisażach, wystawach. Przekazanie danych jest zgodne   z Regulaminem placówki i nie jest warunkiem korzystania z jej usług, jednakże może być niezbędne do realizacji szczególnych uprawnień osób.
 2. Nie udostępniamy Państwa danych innym podmiotom za wyjątkiem instytucji upoważnionych do tego na mocy szczególnych przepisów prawa (takich jak: policja, prokuratura, sądy).
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu i prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie obowiązujących przepisów.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługują Państwu prawa:
  1. dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia, jak również do ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (na podstawie art. 15 – 18, art. 20 i 21 RODO);
  1. w zakresie, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody – cofnięcia zgody    w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

W w/w sprawach mogą Państwo kontaktować się wysyłając maila na adres: do@plockagaleria.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres placówki z dopiskiem „D.O.”.

 1. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w razie uzasadnienia przetwarzania z naruszeniem przepisów RODO).
 2. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.
 3. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 4. W Płockiej Galerii Sztuki wdrożyliśmy Politykę Bezpieczeństwa w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa i poufności Państwa danych.

Inspektor Ochrony Danych

Zobacz nasze wystawy

Galeria zdjęć

17 15 16 13 12 6

Zobacz więcej zdjęć

Obserwuj nas na bieżąco

Zapisz się do newslettera

© 2024 Płocka Galeria Sztuki. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Hedea.pl