Płocka Galeria Sztuki

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Na mocy wyżej wymienionych przepisów oraz ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Informujemy

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Płocka Galeria Sztuki z siedzibą w 09-400 Płock, ul. Sienkiewicza 36. Tel. 24 364 60 40, e-mail: biuro@plockagaleria.pl
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się wysyłając e-mail na adres: iod@plockagaleria.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres placówki z dopiskiem „IOD”
 3. Państwa dane przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, e RODO:
  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych tj. informacja o nowych wydarzeniach, wernisażach, wystawach. Przekazywanie danych jest dobrowolne, a ich przekazanie nie jest warunkiem korzystania z naszych usług.
 5. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 6. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny.
 8. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz ich usunięcia. W w/w sprawach mogą Państwo kontaktować się wysyłając maila na adres: do@plockagaleria.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres placówki z dopiskiem „D.O.”
 9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W Płockiej Galerii Sztuki wdrożyliśmy Politykę Bezpieczeństwa w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa i poufności Państwa danych.
 11. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny w celu realizacji zawartych umów oraz prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie obowiązujących przepisów.

Inspektor Danych Osobowych
iod@plockagaleria.pl

Zobacz nasze wystawy

Galeria zdjęć

POBLASK13 POBLASK14 POBLASK5 POBLASK6 POBLASK-1 POBLASK-4

Zobacz więcej zdjęć

Obserwuj nas na bieżąco

Zapisz się do newslettera

© 2022 Płocka Galeria Sztuki. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Hedea.pl