Płocka Galeria Sztuki

Płocka Galeria SztukiRegulamin sprzedaży biletów Płockiej Galerii Sztuki

Regulamin sprzedaży biletów Płockiej Galerii Sztuki

Definicje 

PGS – Płocka Galeria Sztuki w Płocku z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 36, 09-400 Płock. 

Organizator – Płocka Galeria Sztuki z siedzibą w Płocku, przy ul. Henryka Sienkiewicza 36, 09-400 Płock. 

Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu lub rezerwacji biletów na Wydarzenia organizowane przez Płocką Galerię Sztuki. 

Sala – sala wystawowa Płockiej Galerii Sztuki, ul. Henryka Sienkiewicza 36, 09-400 Płock 

Kasa – punkt sprzedaży biletów w Płockiej Galerii Sztuki, ul. Henryka Sienkiewicza 36, Płock 09-400. 

Wydarzenie – wernisaż, wystawa, inne wydarzenie artystyczne lub, kulturalne organizowane w Płockiej  Galerii Sztuki 

Bilet – dokument uprawniający do udziału w Wydarzeniu. 

Regulamin – dokument regulujący zasady sprzedaży biletów na Wydarzenia organizowane przez Płocką  Galerię Sztuki. 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin sprzedaży biletów w Płockiej Galerii Sztuki określa zasady sprzedaży biletów na Wydarzenia organizowane w Płockiej Galerii Sztuki. 
 1. Wstęp na wszystkie Wydarzenia organizowane przez PGS możliwy jest za okazaniem ważnego Biletu oraz, jeśli zachodzi taka potrzeba, dokumentu potwierdzającego przysługującą Kupującemu ulgę. 
 1. Przed zakupem Biletu Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym  Regulaminem. 
 1. Zakup Biletu jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. 
 1. Bilet należy zachować przez cały czas trwania Wydarzenia, na jakie został zakupiony. 
 1. Za rzeczy pozostawione na Sali Wystawowej oraz w szatni PGS nie ponosi odpowiedzialności. 
 1. Regulamin umieszczony jest na stronie internetowej pod adresem: https://plockagaleria.pl 

§ 2 

Sprzedaż biletów 

 1. Sprzedaż biletów odbywa się Kasie Płockiej Galerii Sztuki (Kasa) ul. Henryka Sienkiewicza 36, Płock, od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00-17.30. 
 1. Dniem, w którym wstęp na ekspozycję Płockiej Galerii Sztuki jest nieodpłatny, ustala się czwartek. 
 1. Płocka Galeria Sztuki akceptuje płatności gotówką i kartą płatniczą. 
 1. Kasjer może odmówić sprzedaży Biletu wstępu w przypadkach: 

a) gdy Kupujący jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych Kupujących oraz Kasjera. 

b) wystąpienia sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli PGS. 

 1. Na wniosek Kupującego wystawiany jest rachunek. 
 1. Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania po dokonaniu płatności, do momentu zakończenia    Wydarzenia, którego dotyczył. 
 1. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi. 

§ 3 

Cena Biletów 

 1. Informacja o cenach podana jest w cenniku biletów, publikowanym na stronie internetowej Płockiej Galerii Sztuki, oraz przy wejściu do budynku. 
 1. Płocka Galeria Sztuki zastrzega sobie prawo do zmiany cen w cennikach. 
 1. Ceny biletów – wtorek – niedziela (z wyłączeniem czwartku). 

a) normalny – 6 zł, 

b) ulgowy – 3 zł, 

c) grupowy (powyżej 15 osób) – 2 zł, 

d) posiadacze Płockiej Karty Familijnej 3+ – 10 zł (uprawnia do wejścia dwóch osób dorosłych z co najmniej trojgiem dzieci), 

e) posiadacze Karty Dużej Rodziny, w kwocie: 10 zł (uprawnia do wejścia dwóch osób dorosłych z co najmniej  trojgiem dzieci). 

 1. W czwartek wstęp na wystawy jest bezpłatny. 

§ 4 

Zniżki i rabaty 

1. Z bezpłatnego wstępu od wtorku do niedzieli mogą korzystać – za okazaniem legitymacji: 

 1. kombatanci i osoby represjonowane, zrzeszone w organizacjach działających na terenie Polski, 
 1. pracownicy muzeów i państwowych galerii sztuki, 
 1. członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA), 
 1. członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), 
 1. członkowie Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS), 
 1. członkowie Stowarzyszenia Historyków Sztuki (SHS), 
 1. osoby odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, 
 1. nauczyciele i opiekunowie sprawujący opiekę nad grupą, 
 1. dziennikarze, za okazaniem legitymacji prasowej. 

2. Do zakupu biletu ulgowego upoważnieni są: 

 1. uczniowie posiadający ważną legitymację szkolną, 
 1. studenci posiadający ważną legitymację studencką, 
 1. emeryci i renciści posiadający ważną legitymację emerycką lub rencisty, 
 1. posiadacze Płockiej Karty Seniora, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zastosowania ulgi tj. „Płockiej Karty Mieszkańca”. 
 1. osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie (potwierdzeniem uprawnienia do korzystania z ulgi jest legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności). 

3. Kupujący, w momencie zakupu Biletu, ma obowiązek powiadomić sprzedającego o przysługującej mu zniżce i okazać właściwy dokument potwierdzający daną zniżkę. 

4. Realizacja Biletu ulgowego następuje poprzez okazanie go pracownikowi Organizatora wraz z dokumentem potwierdzającym uprawnienia do ulgi. 

§ 5 

Dane osobowe 

Organizator, w celu prawidłowej realizacji Biletów, staje się Administratorem danych osobowych zawartych w dokumencie Kupującego uprawniającym do ulgi. Administrator, realizując swe zadania ustawowe PGS, przetwarza dane osobowe Kupującego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO1. Więcej w klauzuli informacyjnej Administratora, dostępnej również na stronie PGS: https://plockagaleria.pl/rodo-pgs/ 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży biletów jest udostępniony na stronie internetowej oraz w Kasie Biletowej Płockiej Galerii Sztuki. 
 1. Płocka Galeria Sztuki zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu w każdej   chwili, z zastrzeżeniem, że dla Stron wiążące jest brzmienie Regulaminu z chwili sprzedaży   biletu. 
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11.2022 r. 

Zobacz nasze wystawy

Galeria zdjęć

17 15 16 13 12 6

Zobacz więcej zdjęć

Obserwuj nas na bieżąco

Zapisz się do newslettera

© 2024 Płocka Galeria Sztuki. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Hedea.pl