Płocka Galeria Sztuki

Płocka Galeria SztukiAktualności4 x 10. Sztuka wokół nas

4 x 10. Sztuka wokół nas

W piątek 24 września 2021 roku o godzinie 18.00 Galeria zaprasza na otwarcie wystawy zbiorowej „4 x 10. Sztuka wokół nas”, kolejnej, po „Przestrzeń czasu. Widzieć” ekspozycji jubileuszowej, komentującej 40-lecie działalności Płockiej Galerii Sztuki. Ekspozycję tworzy blisko 170 prac 83 polskich twórców, reprezentujących niemal wszystkie dziedziny sztuki: malarstwo, rysunek, rzeźbę, plakat i inne. Wiele prac prezentowanych na wystawie to swoiste komentarze na temat wolności oraz rozważania o istotnych wartościach ludzkiego życia, o materii i złożoności świata natury. Pojawią się wśród nich dzieła m.in.: Macieja Deji, Edwarda Dwurnika, Magdaleny Karłowicz, Jana Lenicy, Anny Mizerackiej, Elizy Nadulskiej, Wilhelma Sasnala, Rafała Strenta, Grzegorza Witka, Piotra Zaporowicza i wielu innych cenionych artystów. Różnorodność dzieł ma pobudzić widza do refleksji o wyjątkowej i ważnej roli sztuki w życiu człowieka, bowiem wprowadza go ona w świat nieoczekiwanych przeżyć, wrażeń i emocji, a także komentuje rzeczywistość.

Kuratorem wystawy jest Jerzy Brukwicki – krytyk sztuki, dziennikarz, wieloletni szef warszawskiej Galerii Krytyków „Pokaz”. Wystawę będzie można oglądać do 14 listopada 2021 roku.

„4 x 10. Sztuka wokół nas” to prezentacja dzieł powstałych w dwóch ostatnich dekadach XX wieku i dwóch pierwszych dziesięcioleciach wieku obecnego – tj. w czasie zmian i przekształceń politycznych, społecznych i kulturowych. Jak podkreśla Jerzy Brukwicki, „wybór prac odzwierciedla szczególne postrzeganie przez artystów codzienności, zagadnień duchowych i humanitarnych, stanowi przegląd najistotniejszych w polskiej sztuce tego okresu postaw i tendencji artystycznych, dokumentację sposobów obrazowania”. Wizje człowieka i jego relacje ze światem i naturą, przestrzenią, którą kreuje wokół siebie, zawarte zostały w rozmaitych nurtach – od realizmu po abstrakcję, w kręgu metafory, symbolu, figuracji, ekspresji, surrealizmu, groteski czy malarstwa materii.

W wystawie „4 x 10. Sztuka wokół nas” udział biorą:

Mirosław Adamczyk, Jan Jaromir Aleksiun, Jan Bajtlik, Michał Banaszek, Tomasz Bogusławski, Krystyna Brzechwa, Tadeusz Brzozowski, Marta Bystroń, Tadeusz Ciemierkiewicz, Jerzy Czerniawski, Robert Czerniawski, Maciej Deja, Edward Dwurnik, Stanisław Gajewski, Ryszard Gancarz, Wiesław Gołuch, Małgorzata Gurowska, Ryszard Kaja, Ryszard Kajzer, Magdalena Karłowicz, Andrzej Klimowski, Zbigniew Kołaczek, Darek Kondefer, Ireneusz Kopacz, Paweł Kowalewski, Marek Kowalski, Bogdan Kraśniewski, Dorota Kuczma, Konrad Kwas, Jan Lenica, Paweł Lewandowski-Palle, Eryk Lipiński, Katarzyna Lubicz-Zaleska, Patryk Lutomski, Marek Markiewicz, Grzegorz Marszałek, Hanna Masojada, Krzysztof Mazur, Anna Mizeracka, Joanna Mlącka, Jan Młodożeniec, Piotr Młodożeniec, Stanisław Młodożeniec, Jarosław Modzelewski, Eliza Nadulska, Iwona Ornatowska-Semkowicz, Wacław Ostrowski, Janusz Przybylski, Wiesław Przyłuski, Łukasz Rayski, Agnieszka Rogóz, Wiesław Rosocha, Tadeusz Rupiewicz, Marcin Rząsa, Zuzanna Sadowa, Wiktor Sadowski, Bartosz Sandecki, Wilhelm Sasnal, Jan Sawka, Eugeniusz Skorwider, Max Skorwider, Maria Sochaniewicz, Franciszek Starowieyski, Rafał Strent, Andrzej Stroka, Dorota Suwalska, Marek Szary, Martyna Ścibior, Urszula Śliz, Waldemar Świerzy, Marta Tarnawska, Piotr Tołoczko, Henryk Tomaszewski, Ewa Trafna, Tessa Vas, Mieczysław Wasilewski, Dorota Wielkosielec, Grzegorz Witek, Marcin Władyka, Piotr Zaporowicz, Jacek K. Zieliński, Jakub J. Ziółkowski, Leszek Żebrowski.

Uczestników wernisażu prosimy o wypełnienie dostępnego na stronie www.plockagaleria.pl oświadczenia o stanie zdrowia lub okazanie dokumentu poświadczającego o zaszczepieniu przeciwko Covid-19. Przypominamy, że ze względu na reżim sanitarny i w trosce o bezpieczeństwo, odwiedzający Galerię są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz zachowania społecznego dystansu.

Dział Realizacji Wystaw i Edukacji (DRWiE)

Zobacz nasze wystawy

Galeria zdjęć

11 10 19 20 16 15

Zobacz więcej zdjęć

Obserwuj nas na bieżąco

Zapisz się do newslettera

© 2024 Płocka Galeria Sztuki. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Hedea.pl