Płocka Galeria Sztuki

Byki i torreadorzy

8 kwietnia 2023 roku minęła 50. rocznica śmierci Pabla Picassa (1881-1973), jednego z najważniejszych artystów w historii sztuki. Z tej okazji w Płockiej Galerii Sztuki od 13 do 25 maja 2023 r. będą prezentowane 22 litografie Pabla Picassa z cykl Toros Y Toreros (Byki i torreadorzy), wydane w Paryżu w 1961 r. przez Fernanda Mourlot,  w jego słynnej drukarni litograficznej. Cykl stanowił ilustracje do książki, w której obok grafik Picassa, znalazł się tekst torreadora Luisa Miguela Dominguina i esej Georgesa Boudaille’a. Tytuł książki został napisany odręcznie przez Picassa.

Picasso urodził się w Maladze 25 października 1881 roku. Jego ojciec José Ruiz y Blasco był malarzem i nauczycielem sztuki w Maladze i Barcelonie. Swój pierwszy poważny obraz Pablo namalował jako 9-latek. „Le picador” (mężczyzna jadący konno w walce byków) był hołdem dla korridy i zaskakiwał szczegółami, idealną kompozycją i doborem kolorów. Cztery lata później, w 1895 r., Picasso miał swoją pierwszą wystawę w lokalu przy rúa Real nr 20 w mieście portowym A Coruña, jednym z najpiękniejszych miejsc w hiszpańskiej Galicji. W sklepie z parasolami pokazał kilka portretów ludzi i… byków. Wkrótce po tym wydarzeniu rodzina przeniosła się do Barcelony.

Prezentowane w Galerii Kreski grafiki pochodzą z książki, która składa się z 32 stron tekstu i litografii Picassa, odtwarzających trzy szkicowniki z 1959 roku, kiedy to artysta lubił oglądać Dominguina podczas jego walk z bykami na arenach Nîmes, Arles, Frejus i Vallauris. „Toros – Samo słowo ma magię. Otwiera drzwi do świata wyobraźni” – pisał w swoim eseju Georges Boudaille. W swoim cyklu grafik Picasso ukazuje wszystkie kolejne etapy corridy. Litografie z Toros Y Toreros są czarno-białe, w sepii i kolorowe. Wśród najbardziej zdumiewających obrazów znajduje się Chrystus na krzyżu ratujący pikadora przed śmiercią. Dla artysty cykl nie byłby udany, gdyby nie oddał w nim hołdu swojej młodszej o 46 lat żonie Jacqueline. To  dla niej stworzył olśniewającą serię kolorowych rysunków. Jacqueline, przedstawioną obok postaci Don Quixote’a, pochodzącej z czasów Velasqueza, możemy podziwiać w strojach z tamtej epoki. Pablo Picasso to artysta totalny, który namalował około 13,5 tysiąca obrazów, wykonał ponad 100 tys. grafik i rycin, blisko 34 tys. ilustracji, 300 rzeźb i dzieł ceramicznych. W wieku 54 lat zaczął pisać wiersze, jest też autorem dwóch surrealistycznych sztuk. Jeden z najwybitniejszych artystów XX wieku dał początek kubizmowi. Zasłynął jako autor tak głośnych dzieł jak: „Guernica”, „Płacząca kobieta” i  powstałego w 1907 roku obrazu „Panny z Avignon”. Zapamiętamy go również dzięki bluzie w bretońskie paski, którą nosił jako symbol wolności.8 квітня 2023 року виповнилося 50 років з дня смерті Пабло Пікассо (1881-1973), одного з найважливіших художників в історії мистецтва. З цієї нагоди Художня галерея Плоцька з 13 по 25 травня 2023 року представить 22 літографії Пабло Пікассо із серії Toros Y Toreros (Бики та тореадори), опубліковані в Парижі в 1961 році Фернаном Мурло в його знаменитій літографічній друкарні. Серія була ілюстрацією до книги, в якій, окрім графіки Пікассо, був текст тореадора Луїса Мігеля Домінгена та есе Жоржа Будайя. Назву книги написав від руки Пікассо.
Пікассо народився в Малазі 25 жовтня 1881 року. Його батько Хосе Руїс і Бласко був художником і вчителем мистецтва в Малазі та Барселоні. Свою першу серйозну картину Пабло написав, коли йому було 9 років. «Le Picador» (людина, яка їде на коні в кориді) був даниною кориді і дивував деталями, довершеною композицією та підбором кольорів. Чотири роки потому, у 1895 році, Пікассо мав свою першу виставку в No 20 rua Real у портовому місті Ла-Корунья, одному з найкрасивіших місць іспанської Галісії. У магазині парасольок він показав кілька портретів людей і… биків. Незабаром після цієї події сім'я переїхала в Барселону.
Графіка, представлена ​​в Galeria Kreski, взята з книги, яка складається з 32 сторінок тексту та літографій Пікассо, які відтворюють три альбоми для етюдів 1959 року, коли художник любив спостерігати за боротьбою Домінгіна з биками на аренах Німа, Арля, Фрежюса та Валлоріса. «Торос – саме слово має магію. Він відкриває двері у світ уяви, писав у своєму есе Жорж Будай. У своїй серії графіка Пікассо показує всі послідовні етапи бою биків. Літографії Toros Y Toreros бувають чорно-білі, сепія та кольорові. Серед найдивовижніших зображень Христос на хресті, який рятує пікадора від смерті. Для артиста серіал не мав би успіху, якби він не віддав шану своїй дружині Жаклін, молодшій за нього на 46 років. Саме для неї він створив сліпучу серію барвистих малюнків. Жаклін, зображена поряд з фігурою Дон Кіхота, часів Веласкеса, можна помилуватися в одязі тієї епохи. Пабло Пікассо - художник, який написав близько 13,5 тисяч картин, зробив понад 100 тисяч. графіки та гравюри — близько 34 тис ілюстрації, 300 скульптур і керамічних робіт. У 54 роки він почав писати вірші та є автором двох сюрреалістичних п'єс. Один із найвидатніших художників 20 століття породив кубізм. Прославився як автор таких відомих творів, як: «Герніка», «Жінка, що плаче» та картини «Авіньйонські діви», створеної в 1907 році. Ми також запам'ятаємо його завдяки бретонському смугастому світшоту, який він носив як символ свободи.

Zobacz nasze wystawy

Galeria zdjęć

17 15 16 13 12 6

Zobacz więcej zdjęć

Obserwuj nas na bieżąco

Zapisz się do newslettera

© 2024 Płocka Galeria Sztuki. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Hedea.pl