Płocka Galeria Sztuki

Idea projektu

Ideą projektu Płocka Galeria Sztuki – Galeria Dostępna jest umożliwienie osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, swobodnego i pełnego dostępu do wydarzeń i oferty kulturalnej PGS.

Celem Płockiej Galerii Sztuki jest pełnić misję galerii zaangażowanej, bliskiej potrzebom  osób ze szczególnymi potrzebami.  

Chcemy zamieniać się dla Państwa i z Państwa udziałem. Dlatego rozszerzamy naszą dostępność w zakresie architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym i cyfrowym. W ramach projektu zaplanowaliśmy:

  • Na  stronie internetowej www.plockagaleria.pl zamieszczać będziemy treści dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym opisy alternatywne fotografii, grafik, audiodeskrypcje materiałów audiowizualnych, napisy i informacje w PJM dla osób niesłyszących oraz  informacje o sposobie dotarcia do PGS oraz przystosowaniu infrastruktury PGS do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
  • Wysokość stanowiska opiekuna wystawy zostanie obniżona do poziomu wygodnego dla osób poruszających się na wózku.
  • Dla osób z niepełnosprawnością ruchową zostaną przygotowane dodatkowe punkty odpoczynku, w miejscach umożliwiających kontynuowanie poznawania wystawy.
  • Stanowisko opiekuna wystawy zostanie wyposażone w stanowiskową pętlę indukcyjną dla osób z niepełnosprawnością słuchu.
  • Główna sala wystawowa zostanie wyposażona w obwodową pętlę indukcyjną,
  • Dla osób z niepełnosprawnością wzroku zostanie wykonana makieta 3D siedziby PGS oraz zamontowany system znaczników przestrzeni z informacjami umożliwiającymi orientację.
  • Budynek PGS zostanie wyposażony w poziome oznakowanie i pola uwagi, ułatwiające orientację i poruszanie się osób z wadami wzroku, a pomieszczenia Galerii otrzymają oznakowanie: piktogramy, tablice w kontrastowym zestawie kolorystycznym i w zapisie Braille`a.
  • Pracownicy PGS zostaną przeszkoleni w zakresie udzielania wsparcia odwiedzającym ze szczególnymi potrzebami.

Podejmowane w projekcie działania edukacyjne mają na celu stworzenie w Galerii wspólnej przestrzeni kulturalnej dla pełnosprawnych i niepełnosprawnych odbiorców. W ramach projektu Płocka Galeria Sztuki – Galeria Dostępna zaplanowaliśmy warsztaty towarzyszące wystawom, które będą nie tylko formą komunikacji, ale także pozytywnym wzmocnieniem, źródłem natychmiastowej i bezpośredniej przyjemności. Podczas warsztatów ważny będzie sam proces tworzenia, ekspresja emocji, a także wspólne odczytywanie dzieła. Na działania twórcze składać się będzie kilka elementów: ćwiczenia koncentracji uwagi, powtórka zdobytych wiadomości oraz ćwiczenia pamięci. Ważnym aspektem działań twórczych dla uczestników warsztatów będzie możliwość przełamywania oporów i lęków związanych z ekspresją i kontaktem z otoczeniem. Będą także źródłem ogólnego rozwoju – sensorycznego, poznawczego, komunikacyjnego i manualnego. W okresie od września 2022 r. do czerwca 2023 r. zaplanowaliśmy zorganizowanie na terenie PGS trzech wystaw sztuki współczesnej  i trzech warsztatów. Zostaną wykonane makiety 3D, tyflografiki, audiodeskrypcje dzieł sztuki, eksponowanych na wystawach.

Projekt realizujemy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „De Facto” oraz organizacjami skupiającymi osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i poruszaniu się. Naszym celem jest trwałe nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z osobami ze szczególnymi potrzebami. Budzenie w nich chęci odwiedzenia PGS i zwiedzania wystaw, zbieranie opinii oraz badanie ich potrzeb kulturalnych.

Zapraszamy. Spotkajmy się w Płockiej Galerii Sztuki – Galerii Dostępnej.

Płocka Galeria Sztuki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kultura bez barier”  pod nazwą Płocka Galeria Sztuki – Galeria Dostępna.

Zobacz nasze wystawy

Galeria zdjęć

11 10 19 20 16 15

Zobacz więcej zdjęć

Obserwuj nas na bieżąco

Zapisz się do newslettera

© 2024 Płocka Galeria Sztuki. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Hedea.pl